top of page
Sociale afstand op kantoor
logo RVS transparant.png

Verzuim
casemanagement

Onze professionals helpen u

graag verder!

Ziekteverzuim in een organisatie is onvermijdelijk,
maar u kunt het wel minimaliseren.

Verzuim casemanagement:

Elke organisatie krijgt vroeg of laat te maken met ziekteverzuim. Het is een onderwerp dat de aandacht verdient.

Bij het niet adequaat oppakken van verzuim kan de organisatie worden geconfronteerd met hoge kosten.

We spreken dan nog niet eens over de impact die het kan hebben op de zieke werknemer zelf, een collega, of het team. 

 

Wij ondersteunen organisaties op de diverse onderdelen binnen het verzuim:

  • Opstellen verzuimbeleid

  • Trainen van leidinggevende (preventie, wat is verzuim, het gesprek voeren)

  • Dossier Poortwachterproof maken en houden

  • Opstellen van managementinformatie (verzuim)

  • Casemanagement voor de werkgever ( alle verzuimdossier behandelen)

  • Bezwaarschrift UWV voorbereiden en indienen 

verzuim management plaatje_edited.jpg

Het belang van goede begeleiding, een kosten voorbeeld:

Uiteraard verdient een zieke werknemer de juiste begeleiding. Onze HR adviseurs bieden dit. Hierdoor kan de werknemer het beste uit zichzelf halen. Daarnaast voorkomt een juiste ziektebegeleiding extra onnodige hoge kosten voor uw organisatie. Een verzuimende medewerker kost namelijk gemiddeld € 400 per dag. Dit bestaat uit de loonkosten, kosten voor re-integratie, kosten voor vervangend personeel en mogelijk een stukje omzetverlies.

 

U ziet direct het voordeel als u in staat bent het verzuim in te korten. Dit kan door de juiste stappen te nemen in de verzuimbegeleiding en de re-integratie. Als het verzuimdossier namelijk niet op orde is, kunnen daar nog eens kosten bij komen in de vorm van een sanctie door het UWV of arbeid juridische kosten.  

 

Een simpel voorbeeld op basis van het brutosalaris:

Stel een verzuimende medewerker heeft een salaris van € 3000 bruto per maand.

Voor de werkgever is dat globaal aan kosten: € 3400,-per maand (inclusief vakantiegeld, bonus en pensioenkosten).

Dat betekent op jaarbasis maar liefst € 40.800 bruto! (€ 3.400*12). 

 

Mochten u en uw medewerker te weinig hebben gedaan aan re-integratie, dan kan het UWV een loonsanctie geven van 12 maanden.

Wat inhoudt dat u de medewerker na 2 jaar ziekte nog 12 maanden extra in dienst moet houden. Dan komen er nog extra kosten van:

€ 40.800,- bovenop. 

 

Goed verzuimbeleid is dus niet alleen belangrijk voor uw werknemers maar ook om uw organisatie gezond te houden.

 

Onze HR adviseurs kunnen uw organisatie op project-, interim basis, en per verzuimcasus versterken.

Werken met handicap

Een HR adviseur die de caseload kon oppakken bood uitkomst

'Hoewel we graag alle werknemers goed willen begeleiden merkten we dat we in de praktijk tijd te kort kwamen. Zowel de leidinggevenden als HRM heeft binnen onze organisatie genoeg om handen. De HR adviseur van Reinders & van Soest neemt een verzuimdossier over wanneer dit binnen onze organisatie zich dat voordoet. Dat scheelt veel werk en levert expertise op.' 

'Wij hebben een HR adviseur voor het eerst ingeschakeld toen bleek dat we een sanctie kregen van het UWV. De HR adviseur heeft ons toen geholpen om het dossier in orde te maken en alsnog een bezwaarschrift op te stellen naar het UWV. Sindsdien maken we naar tevredenheid gebruik van hun diensten om een verzuimtraject in een zo vroeg mogelijk stadium al te begeleiden.'

Onze diensten
Onze referenties 
bottom of page