top of page
GettyImages-1150096021
logo RVS transparant.png

Re-integratie
tweede spoor

Onze professionals helpen u

graag verder!

Wij kunnen u als werkgever diverse soorten trajecten aanbieden bij re-integratie bij tweede spoor.

Re-integratietrajecten bij tweede spoor:
Reinders & van Soest is Blik-op-Werk gecertificeerd. Dit betekent voor u als opdrachtgever een garantie van kwaliteit, betrouwbaarheid en continuïteit. Voor diverse grote organisaties zoals overheden, ministeries en brancheverenigingen is een Blik-op-Werk certificering een harde eis. Vanzelfsprekend voldoen we aan de normen van het UWV en alle AVG- eisen. Wij kunnen u als werkgever diverse soorten trajecten aanbieden bij re-integratie bij tweede spoor.
 
Tweede spoor – Basis
Is er een goede mogelijkheid op een terugkeer in eigen werk, maar moet het tweede spoor wel worden opgestart of is er een andere reden om een goedkoop, verkort traject in te zetten dat wel aan alle eisen van het UWV voldoet, dan is een basistraject een goede optie. Deze trajecten worden ook vaak ingezet bij als op voorhand de inschatting is dat het een minder intensief traject wordt vanwege zeer beperkte mogelijkheden, of juist de verwachting is dat er snel een nieuwe passende baan gevonden wordt. Als het traject binnen de eerste drie maanden niet stopt vanwege (versnelde) WIA of definitieve terugkeer bij de eigen werkgever is een verlenging van drie maanden

noodzakelijk om aan de verplichtingen van het UWV te voldoen.


Prijs Basis 3 maanden:  € 1.395,- (exclusief BTW en reiskosten)
De kosten van een verlenging na de eerste drie maanden zijn €350,- per maand (exclusief BTW en reiskosten).
Prijs Basis 6 maanden (bij vooraf beslissing) € 2.295,- (exclusief BTW en reiskosten)
 
Tweede spoor – Uitgebreid
Ook hierbij wordt aan alle eisen van het UWV voldaan. Maar als u uw werknemer wat extra’s mee wilt geven boven op de verplichte stappen die genomen dienen te worden en om de kansen van de medewerker optimaal te benutten wordt er nog meer de diepte ingegaan en nog meer aandacht besteed aan het voorbereiden op en vinden van een nieuwe passende baan.  Een werkervaringsplaats (een soort stage) is een standaard onderdeel van het traject. Een werkervaringsplaats zetten we in zodat de werknemer los kan komen van de eigen organisatie, nieuwe werkervaring kan opdoen en de belastbaarheid in de praktijk getoetst kan worden. Ook worden er diverse trainingen aangeboden.

 

De looptijd van dit traject is 6 maanden
Prijs: € 3.450,- (exclusief BTW en reiskosten)

Tweede spoor - Excellent
Speciaal voor medewerkers op HBO-WO niveau hebben wij het excellent programma. In dit traject wordt gestart met een persoonlijke profiel analyse (PPA) van Thomas International. Vervolgens wordt er samen met de medewerker een plan op maat opgesteld zodat het tweede spoortraject optimaal benut wordt. De looptijd van het excellent traject is 6 maanden.


Prijs: € 3.795,- (exclusief BTW en reiskosten)

Coronamaatregelen:
Tweede spoor bij re-integratie: De verplichtingen rondom het inzetten van tweede spoortraject zijn onveranderd, dus indien aan de orde dient een tweede spoortraject tijdig ingezet worden en dient het aan dezelfde eisen te voldoen als voorheen.
Wel is het zo dat een aantal stappen die normaal in het traject gezet worden nu niet meer mogelijk zijn en daar houdt het UWV wel rekening mee. Via de volgende link kunt u zien op welke punten het UWV aanpassingen heeft gemaakt in verband met de Coronacrisis en in welke gevallen men soepel zal oordelen.

 

Onze mobiliteitsadviseurs begeleiden door heel Nederland en momenteel ook op afstand. Heeft u vragen dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0174-514875 of via het contactformulier.
 

Vrouwelijke barista

Reinders & van Soest gaat voor kwaliteit en is transparant

'Ziektebegeleiding hoort bij mijn taak als leidinggevende. Binnen ons bedrijf komt lang verzuim soms voor. Wanneer het oppakken van de eigen werkzaamheden bij een werknemer niet meer lukt vraagt dat om een andere vorm van ziektebegeleiding, het zogenaamde tweede spoortraject.  Als leidinggevende zocht ik naar een organisatie die deze begeleiding aanbiedt.

Via mijn netwerk kwam ik in contact met Erik van Reinders & van Soest.  Hij begreep, als manager van het mobiliteitsbureau, wat wij als organisatie nodig hadden. Wat ik erg prettig vind is dat Reinders & van Soest heel transparant is in de diensten die zij aanbieden. Ze denken goed mee, geven aan wat ik kon verwachten en hebben hun diensten waar gemaakt.

Reinders & van Soest heeft inmiddels al meerdere trajecten bij ons uitgevoerd.'

Onze diensten
Onze referenties 
bottom of page