top of page
Twee collega's overleggen
logo RVS transparant.png

Outplacement

Onze professionals helpen u

graag verder!

Als outplacementbureau helpen we medewerkers om nieuw en passend werk te vinden in de vorm van een outplacementtraject. 

Outplacement:

De aanleiding tot outplacement is (dreigend) ontslag. Daar kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. De werknemer functioneert niet zoals verwacht en wat u als werkgever ook probeert: u komt er samen niet uit. Het kan ook zijn dat om economische redenen of door een reorganisatie de baan van een werknemer komt te vervallen. Als u vervolgens de arbeidsovereenkomst wilt beëindigen is een outplacementtraject, waarbij u de werknemer faciliteert om een nieuwe baan te vinden, vaak een onderdeel van de afspraak waaronder de werknemer instemt met de beëindiging. 

Een outplacementtraject is altijd maatwerk:
Er zijn standaard onderdelen in een outplacementtraject die gericht zijn op het vinden van de juiste werkgever en het zoeken naar een passende baan maar in het traject kunnen ook specifieke wensen aan de orde komen. Variaties zijn mogelijk, maar in een goed outplacementtraject komen in elk geval de volgende elementen terug: verwerking van het ontslag, eigen kwaliteiten leren kennen (oriënteren) , leren solliciteren (kansen ontdekken), werk zoeken (kansen benutten) en nazorg.
 

plaatje outplacement.PNG

Start van een traject

Het outplacementtraject start met een intakegesprek waarin de persoonlijke situatie in kaart wordt gebracht. Vervolgens wordt er een plan van aanpak opgesteld die de basis vormt van het traject. In het plan van aanpak staan de activiteiten vermeld die de werknemer helpen bij het verkrijgen van een nieuwe baan.

 

Een outplacement is geschikt voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe uitdaging. Het maakt dus niet uit of dat via de werkgever verloopt of dat de werknemer zichzelf aanmeldt. De adviseurs van Reinders & van Soest gaan discreet te werk. Komt je als werknemer rechtstreeks dan is het wel handig om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn rond de transitievergoeding, mogelijk kunnen daar (een groot deel van) de kosten voor de outplacement mee worden voldoen.

 

Kosten van een traject:

Afhankelijk van de situatie van de kandidaat kunnen er diverse training worden ingezet op het gebied van sociale media, competenties, acceptie en verwerking, loopbaanonderzoek en competentietest.

De prijs van een Outplacementtraject varieert van €1.995,- tot € 3.795,- (prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten)
Werkgebied is heel Nederland
 

Vrouw met sollicitant

Wij begeleiden al meer dan 15 jaar outplacementkandidaten

Onze adviseurs hebben meerdere jaren ervaring bij het begeleiden van outplacementtrajecten. Dit vinden wij ook een kwaliteitseis. Een outplacementtraject is maatwerk en daarbij komt veel expertise van onze adviseurs bij kijken. Een adviseur moet in staat zijn om de kandidaat in te schatten, het vertrouwen te winnen,  te ondersteunen en te begeleiden van fase naar fase op naar het einddoel. 

Door het aanbieden van een outplacementtraject worden de medewerkers door ons als  onafhankelijke en professionele partij ondersteund tijdens hun weg naar een duurzame nieuwe dienstbetrekking.

Onze diensten
Onze referenties 
bottom of page