top of page
logo RVS transparant.png

Loopbaan-
begeleiding

Onze professionals helpen u

graag verder!

Een leven lang leren

Levensfase in werkcontext:

Werknemers hebben op elk moment in hun loopbaan specifieke kwaliteiten en eisen die verbonden zijn aan hun levensfase waarin ze zich bevinden. Hieronder beschrijven we verschillende fasen per leeftijdscategorie.


Oriëntatiefase (leeftijdsindicatie: < 25 jaar)
De twintiger is zijn beroepsidentiteit nog aan het ontwikkelen. Opleidingen en werkervaring kunnen nieuwe vragen en keuzes oproepen. De ervaringen zijn richtinggevend voor toekomstige keuzes. 
Ambitiefase (leeftijdsindicatie: 25 - 35 jaar) 
De dertiger heeft veelal de beroepsrichting gekozen. In deze fase krijgt hij/zij ook zorgtaken erbij. De dertiger staat voor een uitdaging alles goed te managen als startend gezin en stijgende carrièremogelijkheden. Het is een uitdaging om in deze fase alle ballen hoog te houden. 
Stabilisatiefase (leeftijdsindicatie: 35 - 45 jaar)
Rond de veertig jaar begrijpt de medewerker meer van het gedrag van mensen en doorziet organisatieprocessen. Hij heeft behoefte aan werk waarbij de inzet van kennis en ervaring, organisatie- en mensenkennis en het verwoorden van zijn eigen visie onderdeel uitmaken van het takenpakket. 
Balansfase (leeftijdsindicatie: 45 - 55 jaar)

Voor de meeste medewerkers is dit een periode van kracht. Van levenservaring, zelfkennis en zelfvertrouwen. De belangstelling voor werk waarbij weten, levenservaring en oordeelsvorming een rol spelen, neemt toe. De arbeidsethos is minder strikt en de balans tussen werk en privé juist belangrijker
Verzilveringsfase (leeftijdsindicatie: > 55 jaar)

Het leven van de zestiger wordt interessanter, de afstand tot de kleine dagelijkse problemen groter. Was hij eerst een bevlogen manager, dan kan hij nu die wijze en milde coach zijn. Deze fase kan de werknemer bezig zijn met vragen zoals: ‘waar wil en kan ik mijn expertise en ervaring inzetten? Wat is in deze laatste fase voor mij de kern? Waaraan wil ik bijdragen en waar kan ik een goede bijdrage leveren?’ 
bron: Expertisecentrum LEEFtijd

 

Waarom loopbaanbegeleiding:

Loopbaanbegeleiding is bedoeld voor diegenen die op een kruispunt van hun loopbaan staan en willen leren waar hun talenten, drijfveren en sterktes/zwaktes liggen. Dit met als doel om te bewegen richting een passende functie. Loopbaanonderzoek kan ook waardevol zijn wanneer een medewerker zich verder wil oriënteren op studiemogelijkheden. We onderzoeken gezamenlijk welke baan en welke werkomgeving passend zijn. En we begeleiden bij het vinden van de nieuwe passende baan.

Loopbaanbegeleiding via de werkgever of als particulier

Onze loopbaancoaches begeleiden werknemers die zelf een begeleidingstraject hebben aangevraagd (particulier) of werknemers die via hun werkgever zijn aangemeld. Een traject kan gestart worden vanuit een functie maar ook wanneer iemand tussen twee banen in zit en momenteel geen functie heeft.

Onze adviseurs begeleiden door heel Nederland en ook op afstand
 

vrouw op kantoor

Eigen regie over de loopbaan

Onze gediplomeerde loopbaancoach zal samen met de werknemer in kaart brengen hoe het verdere werkzame leven er uit zou moeten zien. Dit begint met het bewust worden van de eigen talenten en kernwaarden. Dit wordt bereikt via het inzetten van persoonlijkheidstesten, voorkeursstijlen en begeleidingsgesprekken met de loopbaancoach. Na deze eerste fase is er een duidelijk beeld van waar de behoeften en mogelijkheden voor de werknemer liggen. Gezamenlijk wordt een doel geformuleerd en benoemd wat nodig is om dit doel te bereiken. De loopbaancoach stelt samen met de werknemer een plan van aanpak op. Van daaruit kan de stap worden gezet naar een vervolg van de carrière, binnen of buiten de huidige werkomgeving, naar een plaats waar de talenten tot hun recht komen. De trajecten zijn uiteraard persoonlijk en er wordt vertrouwelijk om gegaan met de informatie.

Onze diensten
Onze referenties 
bottom of page