top of page
logo RVS transparant.png

Uw HRM 
adviesbureau

Onze professionals helpen u

graag verder!

Wij zijn er voor al uw HRM en organisatievraagstukken

Ter ondersteuning

Als tijdelijke vervanging

Op projectbasis

RLA_9720.jpg

HRM is vak- en maatwerk

Reinders & van Soest laat graag haar toegevoegde waarde zien.  HRM is een vak en dat voeren we sinds 2005 met trots uit. Onze experts zijn hoog opgeleide professionals die u naar beste vermogen helpen.  We kunnen hierdoor maatwerk leveren passend bij uw vraagstuk. Door onze expertise op het gebied van HRM - en organisatie hebben we tevreden en terugkerende klanten in onze portefeuille. 

 

Voor aanvang van de opdracht wordt zorgvuldig gekeken welk van onze HR professional het beste bij de opdracht past. Zoekt u bijvoorbeeld een expert op strategisch niveau die uw visie kan vertalen naar een strategisch HR plan? Of wilt u dat we meekijken en meedenken op het gebied van verzuim, duurzaam inzetbaarheid, in-,door en uitstroom?

Wilt u uw HR beleid naar een hoger niveau tillen? Neem dan contact met ons op!

Sparringspartner strategisch HR

Een HR-strategie is gericht op het realiseren van de doelstellingen van het bedrijf, op het resultaat van de onderneming en het versterken van de positie. Vanuit een externe organisatieanalyse wordt gekeken hoe de interne organisatie verloopt en wat een gewenste organisatie zou moeten zijn. Belangrijk is om uw strategie, uw business en uw doelen te kennen en te doorgronden, dit is de start voor HR-strategie. Door het vaststellen van HR thema’s (voorbeelden zijn: organisatie ontwikkeling en verandering, management en leiderschap, arbeidsvoorwaarden en beloning) is het mogelijk om tot strategisch HR te komen. Van belang is om de visie op HR vast te stellen binnen de organisatie en u daarbij ook de vraag te stellen wat is de bijdrage van HR en hoe verloopt de  samenwerking met het lijnmanagement. Het vaststellen en uitvoeren van de HR strategie is lastig maar we helpen u daar graag bij zodat u uw doelstellingen kunt bereiken.

Zakelijke bijeenkomst
Contractors

Duurzaam inzetbaarheid

Onze HR adviseurs denken in oplossingen. We werken eraan om de medewerker of teams weer goed inzetbaar te krijgen, waardoor er weer een goede bijdrage geleverd kan worden aan de organisatie. Reinders & van Soest kan voor u een inventarisatie maken van mogelijke problemen die zich nu of toekomstig openbaren. De quick- scan brengt in korte tijd risico's in kaart zoals: arbeidsongeschiktheid, beperkte inzetbaarheid van medewerkers, onbalans in het personeelsbestand (leeftijd, ervaring, vaardigheden, hoog verloop), productiviteitsverlies en ziekteverzuimrisico's.

Ondernemingen die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

Verzuim

Waar mensen werken komt ziekteverzuim voor. Maar hoe gaat u daar als organisatie mee om? Belangrijk is te weten welk soort ziekteverzuim er aan ten grondslag ligt. Er zijn diverse verzuimsoorten te onderscheiden.

Reinders & van Soest helpt u graag om dit tijdig te signaleren, de oorzaken op te sporen en gerichte maatregelen te nemen. Door aandacht te geven aan het ziekteverzuim kan er met een kleine investering, via een concreet plan, een aanzienlijke kostenbesparing worden gerealiseerd. Reinders & van Soest heeft mobiliteitsadviseurs in dienst die gespecialiseerd zijn in langdurig verzuim. Zij zijn begeleiden en adviseren in outplacement en herplaatsingstrajecten bij verzuim (spoor 2). Hun specialisme betreft ook coaching, afnemen van assessments en loopbaangesprekken. Ook onze expertise op gebied van werk en kanker valt hieronder.

Mensen op kantoor
FotografieIngeborgvanBruggen-7562.jpg

Interim HR

Naast HRM casemanagement biedt Reinders & van Soest  tevens Interim-oplossingen aan voor haar relaties op het vakgebied Human Resources.

 

Een interim HR professional kan uw organisatie extra hulp bieden bijvoorbeeld wanneer HR collega (tijdelijk) uitvalt of wanneer u een HR vacature niet direct ingevuld krijgt. 


Ook werken onze HR professionals als interim binnen organisaties ter ondersteuning van de HR afdeling voor (tijdelijke) lopende werkzaamheden of bij het begeleiden van een veranderingsproces of reorganisatie. Wij zijn de HR professional voor al onze HR collega’s binnen heel Nederland

Onze diensten
Onze referenties 
bottom of page